Michał

Pracując z Małgorzatą w ramach swojego rozwoju miałem możliwość zatrzymania się i oderwania od codziennych obowiązków, tak by zgłębić swoje znane i nieznane talenty. Czas ten pełen refleksji i poznania samego siebie, nazwałbym wielką wewnętrzną podróżą, która zaowocowała świadomością samego siebie. Uwypukliła mocne strony i pozwoliła na poznanie obszarów, które dzięki jasnym wskazówkom czy też poznanym w tym procesie narzędziom można poprawić i rozwinąć.
To właśnie samoświadomość i lepsze poznanie siebie było dla mnie największym motorem napędowym w tym roku wpływając znacząco na jakość życia w sferze prywatnej jak i zawodowej. W czasie wspólnej podróży z Małgorzatą nauczyłem się jeszcze lepiej rozumieć innych, ale także rozumieć jak moje słowa i zachowanie wpływają na drugą osobę. Stałem się pewnym siebie i świadomym własnej wartości liderem, kierującym swoim życiem i karierą.
Dzięki wspólnej pracy podjąłem niezbędne decyzje i działania, które zaowocowały awansem i zmianą dotychczasowej drogi zawodowej. Ta zmiana ponownie rozpaliła ogień chęci i potrzeby dalszego rozwoju, który drzemie w każdym z nas, dlatego kontynuuję rozpoczętą dawno temu podróż z moim najlepszym mentalnym kompanem, jakim jest Małgorzata.