Podążaj swoją drogą!

Proces planowania kolejnych kroków w drodze do realizacji misji życiowej przy towarzyszeniu coacha.

W rezultacie, stworzysz konkretny plan działania z perspektywy przyszłości, z uwzględnieniem uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych w kontekście realizacji misji życiowej i wypracowanej wcześniej wizji.

Co obejmuje krok “Plan działania”:

  • Metodę małych kroków w procesie planowania realizacji misji i wizji.
  • Pracę z przekonaniami, ze szczególnym uwzględnieniem wewnętrznego krytyka, czyli przekonań blokujących lub ograniczających realizację misji i wizji.
  • 2 sesje coachingowe on-line x 90 minut

 

Wartość inwestycji: 600 zł *

*wszystkie ceny są cenami brutto (zwolnienie z podatku VAT)