Andrzej

Małgorzata pomogła mi uporządkować to, co już wiem, ale przede wszystkim odkryć to, co było ukryte w mojej świadomości. W biznesowej codzienności ucieka nam to, co nie zawsze wydaje się najważniejsze – drugi człowiek, jego emocje i potrzeby. Praca z Małgorzatą pomogła mi znaleźć balans między wyzwaniami stawianymi przez biznes oraz wyzwaniami stawianymi przed liderem zespołu.